שריפת הספרים – צעדים שנקטו הנאצים כלפי היהודים

אחד האירועים הקשים, שנועד לבטא בפומבי את סילוק היהודים מחיי התרבות של גרמניה, היה שריפת הספרים בגרמניה. ב 10 למאי 1933 , בכיכר מול אוניברסיטת ברלין הועלו באש ,בפיקוחו של יוזף גבלס – שר התעמולה של הרייך, ספרי קודש וספרות קלאסית של סופרים יהודים ואחרים שלדברי הנאצים מייצגים תרבות מנוונת שאינה מבטאת את “הרוח הגרמנית”.
בעקבות שריפת הספרים בברלין הועלו באש ספרים גם בערים אחרות בגרמניה.
שרפת הספרים הייתה חלק מהנידוי התרבותי והציבורי של היהודים. שרפת הספרים שירתה את מטרות המדיניות הנאצית של- מפגן כוח, דחיקת היהודים אל מחוץ לחברה והפחדתם כדי שיהגרו מגרמניה.
היינריך היינה אמר 70 שנה לפני כן: “במקום ששורפים ספרים-שם ישרפו גם בני אדם”.

התמונה באדיבות וויקיפדיה