מלחמת העצמאות תקופה שניה – 1.4.1948 – 1.5.1948 

מאפייני התקופה:

“תוכנית ד” – מאסטרטגיה מתגוננת לאסטרטגיה התקפית.

השלב השני של המלחמה התאפיין במעבר מהתגוננות מקומית להתקפות יזומות ומתוכננות על פי סדרי עדיפויות צבאיים ומדיניים. 

בראשית מרץ 1948 הוכנה במפקדה הארצית של “ההגנה” תוכנית מבצעית שכונתה “תוכנית    ד” , והיא נועדה להעביר את היוזמה לידי היישוב היהודי. 

מטרות התכנית היו:

השתלטות על השטחים שנועדו להיכלל בתחום המדינה היהודית על פי תוכנית החלוקה, כולל יישובים ערביים שהיו בשטח זה – יצירת רצף טריטוריאלי בין היישובים והערים. 

השתלטות על הערים המעורבות: יפו, חיפה, טבריה וצפת

השתלטות על עורקי תחבורה ועל יישובים ערביים: נפרצה הדרך לירושלים הנצורה, ונכבשו כפרים ערביים שחלשו על הדרך, נכבש הקסטל שממנו תקפו הערבים את הדרך לירושלים, 

המעבר של הישוב היהודי מהגנה להתקפה הביא את הערבים בארץ לכדי קריסה. ההנהגה הערבית התפוררה ורבים ממנהיגיה ברחו לארצות ערב השכנות.

אחת התופעות הבולטות בתקופה זו היא בריחה המונית של האוכלוסייה הערבית מהכפרים הערבים ומהערים המעורבות. אלה נטשו את בתיהם וברחו מהארץ. בריחה המונית זו הייתה בתמיכת ההנהגה הערבית ומדינות ערב השכנות.

אירוע מדגים: ” מבצע נחשון”- ( פריצת הדרך לירושלים) ב-5 באפריל נפתח “מבצע נחשון”. מבצע זה נועד לפרוץ את המצור על ירושלים על ידי כיבוש של העמדות והכפרים הערביים שחלשו על הדרך לירושלים, ולהבטיח את תנועת השיירות בציר שער הגיא. את ההחלטה לשחרר את ירושלים מהמצור קיבל בן- גוריון, אשר נתן עדיפות מכרעת להגנה על ירושלים. הוא דרש לרכז את המאמץ בחזית ירושלים, ולשם כך אורגן כוח גדול של לוחמים. ב”מבצע נחשון” נכבש הקסטל, שממנו תקפו הערבים את הדרך לירושלים ושם גם נהרג מפקדם הנערץ של הלוחמים הערבים, עבדול קאדר אל – חוסייני. במבצע זה הצליחו להעביר שלוש שיירות גדולות עם מזון תרופות וחיילים לירושלים שהייתה נצורה לאורך זמן. ב20.4 שבה ונחסמה הדרך לירושלים לאחר שהכוחות לא הצליחו להחזיק בעמדות שנכבשו בירושלים חודש המצור.

כיצד ביטא “מבצע נחשון” את האסטרטגיה החדשה שעליה התבססה תוכנית ד’?

  1. השתלטות על עורק תחבורה ראשי, פתיחת הדרך לירושלים הנצורה.
  2. השתלטות על כפרים ערבים שחלשו על הדרך, כיבוש הקסטל שממנו תקפו את השיירות העולות לירושלים. הועברה אספקה חיונית שהעניקה לה אורך נשימה.
  3. חיבורם של יישובים מנותקים ללא הבחנה אם הם מחוץ לגבולות החלוקה , ויצירת נרצף טריטוריאלי יהודי.
  4. ” מבצע נחשון ” הוכיח לערבים כי היוזמה חזרה לצד השני, הצד היהודי הלוחם.

כיצד באה לידי ביטוי המלחמה הקיומית ב”מבצע נחשון”.?

העברת היוזמה ללחימה לצד היהודי, העברת כוחות ממקום למקום על פי הצורך.

יצירת רצף טריטוריאלי בין ישובים מנותקים.

פריצת הדרך לירושלים, שבה היו מעל 90.000 יהודים שנמצאו במצב קשה, ללא מים, אוכל ותרופות. 

מירז עמית

שמי עמית מירז, אני מורה להיסטוריה, מגיש לבגרות בהיסטוריה שנים רבות. במשך 5 שנים שימשתי כמדריך היסטוריה ארצי בתחום הדעת תחת המפקחת הראשית להיסטוריה. בעל תואר ראשון בהיסטוריה מאונ' תל אביב ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במסחר אלקטרוני מאונ' פוליטכניק ניו-יורק.

כתיבת תגובה