You are currently viewing ליל הסכינים הארוכות – המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לדיקטטורה

ליל הסכינים הארוכות – המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לדיקטטורה

בהנחייתו של היטלר חוסלה ע”י האס-אס צמרת הנהגת פלוגות הסער (האס.אה ) בראשם מנהיגם ארנסט ריהם אותו מכריח להתאבד בפעולה שנקראת ליל הסכינים הארוכות . העילה לחיסולים הייתה כי הארגון ניסה לבצע הפיכה נגד המשטר. הסיבה האמתית הייתה חשש מכוחו המתגבר של הארגון שרצה להחליף את צבא גרמניה.
האס -אה איבד מחשיבותו והאס-אס תפס את מקומו. כל הפעולות נעשו באמצעות הסמכויות הבלתי מוגבלות של היטלר. היטלר הוכיח כי מנהיגותו היא מעל הכול וחושף את אכזריותו ובוגדנותו כשהוא רוצח את האנשים שעזרו לו לעלות לשלטון.

עקרונות באידאולוגיה הנאצית שבאים לידי ביטוי- עיקרון המנהיג- לא ניתן לאיים על המנהיג וגם בעלי ברית בעבר שיעשו זאת- יחוסלו.
במה סייע צעד זה לבניית המשטר : בצעד זה חיסל היטלר גורמים שמערערים את יציבות שלטונו בגלל שהם מאמינים בדעות שונות משלו בתחומי חברה וכלכלה.
בצעד זה חיזק היטלר את תמיכת הצבא והתעשיינים. בצעד זה הרתיע היטלר מתנגדים במפלגה ומחוצה לה.

התמונה באדיבות וויקיפדיה

עמית מירז

שמי עמית מירז, אני מורה להיסטוריה, מגיש לבגרות בהיסטוריה שנים רבות. במשך 5 שנים שימשתי כמדריך היסטוריה ארצי בתחום הדעת תחת המפקחת הראשית להיסטוריה. בעל תואר ראשון בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת Polytechnic ניו-יורק.