חיסול כל המפלגות – המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לדיקטטורה

ביולי 1933 עובר בגרמניה חוק כנגד הקמתן של מפלגות בגרמניה. במהלך מספר חודשים תוך טרור ואלימות ועוד מספר תקנות וחוקים, בוטלו כל המפלגות בגרמניה עד שבנובמבר נותרה מפלגה אחת בלבד, המפלגה הנאצית. בבחירות שהתקיימו באותו חודש זוכה המפלגה ב-98 אחוזים מקולות האזרחים.

עקרונות באידאולוגיה הנאצית שבאים לידי ביטוי: שלילת הדמוקרטיה – ביטול המפלגות.
במה סייע צעד זה לבניית המשטר: ביסוס המפלגה הנאצית כמפלגה יחידה במדינה.

התמונה באדיבות וויקיפדיה