חיסול האיגודים במקצועיים – המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לדיקטטורה

במאי 1933 מחליט היטלר לחסל מרכז כוח מתחרה נוסף. אלו האיגודים המקצועיים שאמורים לדאוג לרווחת העובדים וכוחם הוא ביכולתם לארגן שביתות. היטלר מעביר חוק שלא מאפשר את קיומם של האיגודים המקצועיים הישנים והמנהיגים שלהם מושלכים למחנות ריכוז. במקומם הוא מקים איגודים מקצועיים חדשים שנקראים חזית העבודה הגרמנית שבראשם עומדים אנשי המפלגה הנאצית כאשר זכות השביתה שהיא זכות דמוקרטית בסיסית נאסרת על האיגודים המקצועיים החדשים.

עקרונות באידאולוגיה הנאצית שבאים לידי ביטוי: שלילת הדמוקרטיה – פגיעה בזכות השביתה וזכויות העובדים.
במה סייע צעד זה לבניית המשטר: שליטה טוטלית בכלכלה ובעובדים.

התמונה באדיבות וויקיפדיה