You are currently viewing חוק האיחוד – המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לדיקטטורה

חוק האיחוד – המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לדיקטטורה

הנשיא הינדבורג מת ב-1934. כוחו של הנשיא נבע משני דברים:
א. יכולתו להכריז על מצב חירום בגרמניה.
ב. שליטתו על הצבא.
היטלר ניצל את מות הנשיא והעביר את חוק האיחוד שבמסגרתו הוא איחד את מרשת הקאנצלר עם משרת הנשיא, ולתפקיד החדש הוא קרא “פיהרר”.
מרגע זה הפך היטלר לראש הצבא באופן רשמי כשהחיילים והקצינים נשבעים לו באופן אישי. לאחר חוק האיחוד נותר היטלר שליט יחיד בגרמניה ללא מנגנונים שירסנו את כוחו.

עקרונות באידאולוגיה הנאצית שבאים לידי ביטוי – עיקרון המנהיג. שליט יחיד שידו בכול.
במה סייע צעד זה לבניית המשטר: בצעד זה היטלר מוציא לפועל את עקרון המנהיג בהתאם לעקרונות המשטר הנאצי. המנהיג והמפלגה הנאצית עומדים כערכים עליונים מעל האזרח וזה כמובן מחזק את השלטון הפאשיסטי. מתקיימת צייתנות ,אין בקורת על המנהיג .בצעד זה מושלמת סופית בניית המשטר הפאשיסטי.

התמונה באדיבות וויקיפדיה

עמית מירז

שמי עמית מירז, אני מורה להיסטוריה, מגיש לבגרות בהיסטוריה שנים רבות. במשך 5 שנים שימשתי כמדריך היסטוריה ארצי בתחום הדעת תחת המפקחת הראשית להיסטוריה. בעל תואר ראשון בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת Polytechnic ניו-יורק.