השלטון הפדראלי בגרמניה – המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לדיקטטורה

עד שהיטלר עולה לשלטון בגרמניה מחולקת גרמניה ל-18 מחוזות, בראש כל מחוזר עומד מושל שיש לו בית נבחרים משלו, בית משפט עצמאי, והוא נבחר ע”י תושבי המחוז. היטלר רואה במושלי המחוזות הללו מוקדי כוח העלולים לסכן את שלטונו ומחליט לשנות את שיטת הממשל המחוזית (פדראלית) בגרמניה. הוא מבטל את המחוזות והופך את גרמניה לאזור בחירה אחד. בתי המחוקקים ובתי המשפט העצמאיים בכל מחוז מתבטלים. המחוזות משמשים לחלוקה מנהלית בלבד ובראש כל מחוז ממונה מנהל מהמפלגה הנאצית.

במה סייע צעד זה לבניית המשטר: חיזוק כוחה של המפלגה הנאצית ע”י דאגה לתומכיה. בצעד זה רוכזו עוד סמכויות בידי השלטון הפאשיסטי נאצי. מונו חברי המפלגה הנאצית לתפקידי מפתח במדינה.