החוק בדבר החזרת הפקידות המקצועית על כנה – המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לדיקטטורה

באפריל 1933 מעביר היטלר חוק שמשמעותו שבמנהל הציבורי הגרמני ובמשרדי הממשלה יועסקו רק אנשי המפלגה הנאצית. מאפשר לסלק מתפקידם עובדי מדינה “שלא היו ראויים” מבחינה פוליטית וגזעית-פגע במתנגדי המשטר וביהודים.

עקרונות באידאולוגיה הנאצית שבאים לידי ביטוי: שלילת הדמוקרטיה ותורת הגזע.
במה סייע צעד זה לבניית המשטר:
א. מנגנון של פקידים צייתנים ונאמנים להיטלר.
ב. היטלר מאותת על כוונותיו כלפי היהודים שהם הראשונים שמפוטרים מהשירותים הציבוריים ובמקומם באים נאצים.
ג. היטלר פותר באופן חלקי את בעיית האבטלה בגרמניה כשהוא מספק תעסוקה לעשרות אלפי מובטלים שתופסים את משרות היהודים בשירות הציבור.