החוק בדבר החזרת הפקידות המקצועית על כנה – צעדים שנקטו הנאצים כנגד יהודים

מטרת החוק הייתה לסלק את היהודים ומתנגדי המשטר מהשרות הציבורי והחלפתם בנאצים  פתרון (חלקי ביותר) תודעתי לבעיית האבטלה.
נאסר על היהודים לשמש כעורכי עיתונים , על פי חוק שקבע כי רק אנשים שמוצאם ארי ובני זוגם אף הם ממוצא הארי יוכלו לשמש בתפקיד זה.
החוק פגע קשה ביהודים שרבים מיהם הועסקו בשירות הציבורי (פקידים, רופאים, עורכי דין, מורים, ועוד-הנאצים טענו כי זו הוכחה שהיהודים רצו להשתלט על גרמניה).
מרבית האינטליגנציה היהודית לא יכולה יותר להשפיע על הנעשה בגרמניה.
באותו חודש אסרו על היהודים בתקנות וצווים שונים לשבת על ספסלים בגנים ציבוריים, להשתייך לארגוני ספורט, ואפילו להחזיק חיות מחמד בביתם.
“החוק למניעת גודש בבתי ספר ובאוניברסיטאות” הגביל את מספר התלמידים והסטודנטים היהודים במוסדות החינוך.

התמונה באדיבות וויקיפדיה