תורת הגזע – האידיאולוגיה הנאצית

היטלר ניסח את תפיסתו הגזענית על בסיס זרמים תרבותיים וחברתיים שקדמו לתקופתו.
בהיבט האנתרופולוגי שעוסק בחקר האדם, במוצאו, באורח חיוו, בתכונותיו ,ובתרבותו. האימפריאליזם הביא למפגש של האירופיים עם עמים שונים דבר שהביא לתחושת עליונות, כביכול, של האדם הלבן על הגזעים הלא מפותחים.
בהיבט הביולוגי- שורשי הגזענות הנאצים ממחקריו של דרווין אודות מלחמת הקיום בטבע בו החלשים נכחדים והחזקים שורדים בזכות תכונותיהם וסגולותיהם.
הגרמנים אימצו תפיסה חדשה שהייתה באותה תקופה – דרוויניזם חברתי. כמו בטבע גם בחברה האנושית יש מלחמת קיום ורק החזקים ישרדו. אין שוויון בין בני האדם-מנוגד לחוקי הטבע.
חלוקת כל בני האדם לקבוצות שלהן תכונות גזע מולדות. מדרג גזעי לשלוש תת קבוצות:

יוצרי תרבות – גזע הארי והעמים הצפון אירופאים
נשאי תרבות – העמים הסלאבים שנועדו לשרת את הגזע הארי
הורסי תרבות – היהודים והצוענים
הגזעים בעולם אינם שווים. הם שונים זה מזה באיכותם הגופנית והרוחנית/תרבותית.
הדגישו את טוהר הדם / הגזע- יסוד מרכזי בתורת הגזע. לכל האנשים ששייכים לקבוצת גזע מסוימת יש את אותן תכונות. תכונות אלה הנמצאות בדמם ובאופיים של בני האדם – הן מולדות, קבועות, עוברות בתורשה ובלתי ניתנות לשנוי.
בראש סולם הגזעים נמצא הגזע הארי הגרמני/אוסטרי . אחריו בסולם הנורדים (סקנדינבים),אנגלו-סקסים (אמריקאים ובריטים), סלאבים (מזרח אירופה ואסיה הצפונית נועדו להיות עבדי הגזע העליון), שחורים (אפריקאים) וצוענים (נוודים).
מחוץ להיררכיה הגזעית נמצאים היהודים שהם למעשה נחשבים כתת- גזע וכתת- אדם.
תכונותיהם השכליות, הגופניות והרוחניות של הגזעים טבועות בגופם לכן טוהר הדם הוא הבסיס לחיוניות הגזע הארי.
מיזוג בין דם לדם יוביל לניוון ולהרס הגזע העליון, לכן יש לעשות כל מאמץ למנוע מיזוג בין הגזעים, לשמור על טוהר הדם, וכך למנוע הרס גזע האדונים.
לפי תורת הגזע הנאצית: במאה ה-20 יתחולל מאבק איתנים בין הגזע הארי העליון לבין הגזע הנחות, ובו ינצח הגזע הארי בתהליך הברירה הטבעית ויחזיר את הסדר הגזעי התקין למקומו הטבעי.
הגרמנים בשל היותם הגזע העליון נועדו לשלוט בעולם ולהיות אדוניו (עם האדונים)

עמית מירז

שמי עמית מירז, אני מורה להיסטוריה, מגיש לבגרות בהיסטוריה שנים רבות. במשך 5 שנים שימשתי כמדריך היסטוריה ארצי בתחום הדעת תחת המפקחת הראשית להיסטוריה. בעל תואר ראשון בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת Polytechnic ניו-יורק.