דרך המאבק של הנהגת היישוב – עמדת היישוב המאורגן

לאחר פירוק “תנועת המרי העברי” העמדה הרשמית של הנהגת היישוב, התנועה הציונית וההגנה הייתה שיש לנקוט בגישת  מתונה, ללא מאבק אלים,   מאבק הצמוד למדיניות הציונית כפי שהוחלט עליה במוסדות הלאומיים. ההתמקדות בהמשך ההתיישבות ,העפלה, רכש צבאי במחתרת, והפסקת הפעילות הצבאית כנגד הבריטים בארץ ישראל. 

סיבות/נימוקים לתומכים בהנהגת היישוב: 

  1. הקמת מדינה יהודית טובתך רק על ידי פעולות מתואמות בארץ ישראל ובזירה המדינית בהנחיית מוסדות התנועה הציונית (יציאה נגד הבדלנות של אצ”ל ולח”י). 
  2. הקמת המדינה היהודית מותנה בהמשך העלייה וההתיישבות. 
  3. אין לפגוע בחיילים ואזרחים בריטים ,כי זה פוגע באופי המוסרי של המאבק לעצמאות ,ויצמצם את תמיכת העולם במפעל הציוני. 
  4. המאבק האלים כנגד הבריטים עלול להביא לעימות ישיר עם בריטניה, שיסכן את כל המפעל הציוני.