You are currently viewing ביסוס המשטר הנאצי בשנים 1933-39

ביסוס המשטר הנאצי בשנים 1933-39

בתחום הכלכלה :
בשנים 1933-1939 השתלטו הנאצים על כל תחומי החיים בגרמניה . הכלכלה עברה ליצר נשק והאבטלה פסקה . החינוך בבתי הספר ובתנועות הנוער עבר לידי המפלגה והפיץ את תורת הגזע והצייתנות לשלטון . התעמולה הנאצית שהועברה דרך העיתונות , הרדיו ובעצרות המוניות הדגישה את השייכות לאומה גדולה והכמיהה למנהיג חזק . כל תחומי התרבות והאומנות נשלטו ע”י לשכת התרבות של הרייך והפיצו את אצולת הגזע הארי , השבטיות והקשר למולדת . הכנסייה נאלצה לחתום על הסכם שיתוף פעולה עם השלטון הנאצי . השליטה המוחלטת בכל תחומי החיים בגרמניה הנאצית החניקה כל התנגדות לשלטון .

בתחום החינוך :
ב- 1933 הוקמה “לשכת התרבות של הרייך” בראשה עמד יוזף גבלס. החינוך הקיף את בתי הספר ואת ארגוני הנוער והספורט והדגש היה על טהרת הגזע. כל בתי הספר היו כפופים ללשכת התרבות של הרייך. לשכה זו מינתה את מנהלי בתי הספר, את מרכזי תנועות הנוער והמרצים באוניברסיטאות. כולם חויבו להישבע אמונים להיטלר ורישיונות הוראה הוצאו על פי נאמנות פוליטית. מורים ומרצים לא ארים, ביניהם יהודים פוטרו. נקבעה תכנית לימודים אחידה ,נלמדה ההיסטוריה המפוארת של גרמניה, האידיאולוגיה, ביולוגיה והתעמלות. דגש רב על ציות לפיהרר ולמולדת. בתנועת הנוער ההיטלראי למדו את האידיאולוגיה הנאצית, אימון גופני, חינוך קדם צבאי, פיתוח אופי של לוחם, הערצת הכוח והמלחמה, ציות ולהיות חיילים נאמנים. המצטיינים נשלחו לבתי ספר מיוחדים של המפלגה.

בתחום התרבות :
מקורות הידע והתקשורת נשלטו בידי המדינה. חל פיקוח על העיתונות תחת שליטה והכוונה, (עיתון ה”דר שטרימר” – ניתלה מידי שבוע על לוחות המודעות בכל מקום) החדשות צונזרו והוכתבו מגבוה. בחדשות ובשילוט אנטישמי ברחובות פורסמו מאמרי שטנה נגד היהודים כחלק מהתעמולה והעיתונות שימשה שופר לתעמולת המדינה הנאצית. המדינה החליטה אלו יצירות אומנות, מוסיקה, ספרים, סרטים, עיתונים ומחזות יקראו, ישמעו ויראו. ספרים אשר חוברו ע”י יהודים או על יהודים הועלו באש. הוטל חרם על יצירות יהודים ואויבי הגזע (“תרבות מנוונת” ). יצירות אריות הבליטו את היופי מול יצירות מושחתות המערב והיהודים. העיתונות המצונזרת של גרמניה הייתה תחת פקוח מנגנון המפלגה ובה הופצו מאמרים אנטישמיים רבים .

התמונה באדיבות וויקיפדיה

עמית מירז

שמי עמית מירז, אני מורה להיסטוריה, מגיש לבגרות בהיסטוריה שנים רבות. במשך 5 שנים שימשתי כמדריך היסטוריה ארצי בתחום הדעת תחת המפקחת הראשית להיסטוריה. בעל תואר ראשון בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת Polytechnic ניו-יורק.